Mes gerbiame jūsų privatumą!

Rinkdami ir saugodami duomenis apie klientą Synopticom griežtai laikosi šių principų:

 

  • Synopticom klientų duomenų neatskleidžia tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus arba jei tai atlikti Synopticom įpareigojo klientas.
  • Synopticom klientų suteiktą informaciją renka, tvarko ir saugo griežtai laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų. Synopticom yra įregistruota asmens duomenų valdytoja valstybės registre.
  • Klientų duomenys saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Synopticom kaupia tik tuos duomenis, kurie būtini suteikti klientui kokybiškas paslaugas.
  • Kad užtikrintume asmens informacijos saugumą vykdant apklausas duomenys yra apsaugoti SSL šifravimo raktu. SSL (Secure Socket Layer) - tai rinkos standartu tapusi technologija, kuri garantuoja saugų duomenų perdavimą internetu. 
  •  

    Jei kiltų klausimų, būtinai susisiekite su mumis: info@synopanel.lt  arba skype: synopanel.