Taisykles

Dalyvavimas apklausose

 

 • Respondentas dalyvauti synopanel.lt apklausose yra kviečiamas elektroniniu laišku, kuriame pateikiama nuoroda į apklausą, nurodoma apklausos trukmė, suteikiamų taškų kiekis bei kita informacija.
 • Kvietimai dalyvauti apklausose yra siunčiami ne visiems Synopanel.lt nariams, o tik iš anksto atrinktiems respondentams. Dalyvavimas apklausose yra savanoriškas, todėl respondentas laisvai priima sprendimą dėl dalyvavimo konkrečioje apklausoje. Vis dėlto,  respondentai kurie metų bėgyje buvo kviečiami, bet nedalyvavo nei vienoje apklausoje, gali būti priskirti neaktyviems nariams ir nebekviečiami dalyvauti apklausose.
 • Kviečiant synopanel.lt narius atsakyti į apklausų klausimus, dažnai naudojami specialūs atrankiniai klausimai, reikalingi tam tikrai specifinei grupei išskirti (pvz. ar lankėsi restorane "x", ar naudojasi "x" paslaugomis ir t.t.), todėl dalis respondentų, neatitikę specialių reikalavimų, toliau apklausoje nedalyvauja ir taškai už apklausos nėra suteikiami.
 • Siekiame visiems pakviestiems respondentams suteikti lygias galimybes sudalyvauti apklausose, tačiau apklausoms yra numatomas aktyvumo laikotarpis ir reikiamas respondentų kiekis, todėl atidėję dalyvavimą apklausoje, apklausą galite rasti jau pasibaigusią. Taip pat tyrimų kompanija Synopticom negali užtikrinti, kad gausite konkretų kiekį apklausų per tam tikrą laikotarpį.
 •  

  PASTABA: Synopticom pasilieka visas teises traktuoti nesąžiningą dalyvavimą Synopanel.lt apklausų projekte bei imtis reikiamų priemonių sąžiningų projektų dalyvių apsaugojimui bei duomenų kokybės užtikrinimui.

   

  Taškai ir atlygis

   

   

  Sužinok daugiau

   

  Informacijos sklaida nuolatos remiasi rinkos ir socialinių tyrimų duomenimis, tačiau natūralu, kad neįmanoma sužinoti visų rinkos ir socialinių procesų dalyvių nuomonės. Internetiniai tyrimai – tai patogus ir šiuolaikiškas būdas išreikšti savo poziciją svarbiais visuomenės klausimais ir išgirsti kuo daugiau nuomonių.

   

  Kiekviena nuomonė – svarbi

   

  Šiuolaikinėje visuomenėje atsiranda vis daugiau nuomonės formavimo mechanizmų, tačiau tikrieji mūsų įsitikinimai ne visada išklausomi. Rinkos ir visuomenės tyrimai būtent ir yra ta sritis, kurioje Tu gali jaustis aktyvus visuomenės narys ir nevaržomai išreikšti savo nuomonę. Čia nėra teisingų ir neteisingų atsakymų, nes mūsų tikslas – išsiaiškinti kuo platesnės visuomenės dalies poreikius. Tu gali daryti įtaką tiek socialinių klausimų, tiek vartotojo problemų sprendimui.

   

  Būk aktyvus sprendžiant rinkoje ir visuomenėje kylančius klausimus

   

  Rinkos ir socialiniai tyrimai suteikia Tau galimybę būti išgirstam, o išreikšti savo nuomonę internetu ypač paprasta ir patogu, kadangi dalyvauti apklausose gali sau patogioje vietoje ir Tau patogiu laiku. Išreikšdamas savo nuomonę tam tikrais klausimais, Tu gali prisidėti prie efektyvesnio paslaugų gerinimo ir poreikių tenkinimo bei sužinoti, kokie klausimai šiuo metu yra patys aktualiausi.